TSO (Tussen Schoolse Opvang)

Op de Kameleon werken we met een “hybride” rooster. Dit rooster is ontstaan tijdens de voorbereiding op de fusie. Het is een mix tussen het traditionele rooster en het continu rooster. Dit betekent dat kinderen van 12.00 uur tot 12.55 uur naar huis kunnen gaan om te eten. Er is echter ook de mogelijkheid om samen met de kinderen van de klas in je eigen groep te eten. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht van TSO-ouders en twee leerkrachten naar buiten om te spelen. Aan deze opvang zitten voor de ouders geen kosten. De Kameleon is zich aan het oriënteren op andere schooltijden. Deze zullen zeer waarschijnlijk schooljaar 2017-2018 ingaan.